Ga direct naar de inhoud

Over ons

Naar de inhoud

Stoker Organica zet in op groei

Stoker Organica werkt – verspreid over Nederland – samen met een groot aantal zelfstandige biologische fruittelers. Voor hen verzorgt ze de sortering, verpakking en afzet van fruit. Door het ruime en gevarieerde gezamenlijke aanbod kan Stoker Organica de retail kwalitatief goede appels, peren en pruimen leveren in de door hen gewenste volumes, maatsortering en verpakking. Als de beschikbaarheid van Nederlands fruit een beperking wordt om jaarrond te kunnen leveren, kan Stoker Organica terugvallen op fruit van niet Nederlandse herkomst.

Voordeel voor de fruitteler

Stoker Organica richt zich 100% op de biologische markt. Zij zijn er namelijk van overtuigd dat biologisch geteeld fruit een positief effect heeft op zowel de omgeving, de teler áls de consumenten. Voor de fruitteler ligt hier een uitdaging om zich met zijn vakmanschap teelttechnisch te kunnen onderscheiden. Door samen te werken met Stoker Organica profiteert de fruitteler van het gebundelde aanbod van biologisch fruit. Dat biedt hen toegang tot interessante afzetkanalen in zowel binnen- als buitenland en leidt tot een betere verwaarding van het fruit.

Telers die met Stoker Organica samenwerken, vertrouwen op de toegevoegde waarde van de samenwerking. Die is al sinds de jaren ‘90 gebaseerd op kennis van de markt en het aangaan van een duurzame relatie met afnemers. Voor de telers biedt dat een zekerheid dat al het fruit dat zij telen, goed wordt afgezet. Daarnaast is het logistieke systeem efficiënt ingericht zodat het de telers maximaal ontlast en Stoker Organica flexibel is in het kunnen bieden van maatwerk aan haar afnemers.

Partner voor Europese retail

Door het gevarieerde en gebundelde aanbod van biologisch fruit, is Stoker Organica een professionele en volwaardige partner voor de Europese retail. Wij respecteren wederzijds de afspraken die wij samen maken. Onze afnemers beseffen echter terdege dat we te maken kunnen krijgen met natuurlijke of klimatologische invloeden waar we geen grip op hebben. Op dat moment willen wij onderscheidend zijn in het vinden van een passende oplossing voor alle partijen. Door de intensieve samenwerking met de afnemers, kan Stoker Organica vroegtijdig inspelen op signalen uit de markt. Hoewel de telers veelal niet in de gelegenheid zijn hier direct op in te spelen, voedt het wel de onderbouwing van een meerjarige denkrichting die zij voor hun bedrijf ontwikkelen.

Kennisuitwisseling stimuleren

Stoker Organica overlegt intensief met telersgroepen, gaat met de aangesloten telers bij elkaar op bezoek en probeert op die manier kennisuitwisseling te stimuleren. Dat kan doordat de telers én Stoker Organica een wederzijds belang hebben. De Europese markt voor biologisch fruit biedt nog steeds ruimte voor uitbreiding van het aanbod. Stoker Organica wil de komende jaren hierin een rol blijven spelen door een groter volume biologisch fruit te gaan verwerken. Dat kan door meer biologische telers aan zich te binden, door uitbreiding van het areaal van de huidige telers óf door gangbare telers te ondersteunen in de omschakeling naar biologisch.